Safety & Risk Management

Analyser, verktyg och projektledning för en säkrare arbetsmiljö. Med Safety & Risk Management adresserar vi era frågeställningar och utmaningar kopplade till arbetsmiljö. Har ni utmaningar i er verksamhet med exempelvis höga kostnader för skador på truckar, pallställ, portar och gods? Eller består er utmaning av att öka säkerheten för gående och förare? Ni kanske redan nu arbetar med säkerhet, men inte riktigt vet om ni har fått med er allt? Ska ni få, eller har ni haft besök av en arbetsmiljöinspektör och behöver vita åtgärder?

Steg 1: Behovsanalys

Vår utgångspunkt i diskussionen med er som arbetsgivare är vårt egenutvecklade administrationsverktyg som vi kallar "behovsanalys". Vi startar med att tillsammans gå igenom vilka dokument ni enligt lag måste ha kontroll över och vad ni behöver uppfylla, och vi kan även hjälpa er att skapa en åtgärdsplan för varje punkt där vi hittar ett utvecklingsbehov. Paragraferna, eller kraven, bildar tillsammans ett system som ska ses som en helhet där alla delar hänger ihop.

 

Exempel på frågor där lagkraven i vissa fall är sanktionsavgiftsbelagda:

  • Finns det "lokala maskinregler"?
  • Är pallställ/grenställ besiktigade enligt. SS- EN15635?
  • Finns det rutiner för krishantering?

 

Med alla delar på plats har ni grunden för att öka säkerheten, minska kostnaderna och skapa en bra arbetsmiljö. Boka tid med någon av Toyotas säkerhetskonsulter för en behovsanalys eller för att få stöttning kopplat till specifika områden ni vill utveckla.

Kontakta oss för att boka behovsanalysen
Behovsanalysen Toyota

Steg 2: Riskanalysen

Det kan vara svårt för företagens arbets-ledare att hinna med riskanalysarbetet parallellt med den dagliga driften i den tidspressade tillvaro som råder. Vårt verktyg med digitala checklistor och dokument-mallar förenklar arbetet radikalt och är tidsbesparande. Dessutom är det ofta en fördel att anlita en extern resurs i samband med riskbedömningar eftersom man själv lätt blir lite hemmablind i sin egen arbetsmiljö.

Efter genomförd riskanalys kan ni på egen hand fortsätta med ert systematiska arbetsmiljöarbete med stöd av Toyotas Riskanalystjänst.

 

Varför Riskanalys?

En riskanalys genomförd på rätt sätt ger ökad trygghet och säkerhet på arbetsplatsen, med minskade kostnader för skador och sjukskrivningar som följd. Som arbetsgivare är man skyldig att genomföra regelbundna riskbedömningar. Vi hjälper er följa riktlinjerna kring Systematiskt arbetsmiljöarbete

Syftet med riskanalyser är givetvis att minimera olycksriskerna i samband med användning av truckar, industrikranar och liftar.

 

Hur går det till?

Riskanalysen är uppdelat i nedan 4 moduler

Kundcase: Riskanalysen hos Dahl

Analyser, verktyg och projektledning för en säkrare arbetsmiljö. I den här filmen får vi se hur Toyota Material Handling och Dahl har arbetat kring säkerhetsfrågor.

Produktportfölj inom Safety & Risk management

  • Behovsanalys
  • Riskanalys
  • Truckförarutbildning
  • Projektledning
  • Processimplementering
  • System & verktyg

Kontakta oss för mer information

Vad händer när Arbetsmiljöverket genomför en inspektion på din arbetsplats?

Vid en inspektion kommer Arbetsmiljöverket kontrollera att arbetsgivaren följer arbetsmiljöreglerna.

Till artikeln

Hur är arbetsmiljön på er arbetsplats?

Många av våra kunder kan känna oro när de ska få besök från arbetsmiljöverket. Oron kan handla om att man har haft en olycka eller allvarligt tillbud vilket kan vara allvarliga brister i arbetsmiljöarbetet. 

Till artikeln

Förhindra tillbud med systematiskt arbetsmiljöarbete

Det finns många orsaker till att olyckor inträffar när truckar är involverade. Allt från att det ligger skräp på gångarna till att en truck är trasig eller att ställagen står för nära varandra.

Till artikeln

Den vanligaste truckolyckan i en lagerlokal

Varje dag skadas 2-3 personer i en truckolycka på jobbet. Det innebär att trucken är det arbetsredskap som är inblandad i flest anmälningar om arbetsolycka som leder till sjukfrånvaro.

Till artikeln

Ta bort allt