Safety & Risk Management

Analyser, verktyg och projektledning för en säkrare arbetsmiljö. Med Safety & Risk Management adresserar vi era frågeställningar och utmaningar kopplade till arbetsmiljö. Har ni utmaningar i er verksamhet med exempelvis höga kostnader för skador på truckar, pallställ, portar och gods? Eller består er utmaning av att öka säkerheten för gående och förare? Ni kanske redan nu arbetar med säkerhet, men inte riktigt vet om ni har fått med er allt? Ska ni få, eller har ni haft besök av en arbetsmiljöinspektör och behöver vita åtgärder?

Steg 1: Behovsanalys

Vår utgångspunkt i diskussionen med er som arbetsgivare är vårt egenutvecklade administrationsverktyg som vi kallar "behovsanalys". Vår säkerhetsrådgivare träffar dig och diskuterar dina utmaningar för att förstå dina mål och dina behov, sen organiserar vi ett fabriks- eller lagerbesök för att identifiera riskerna. Längden för denna revision kan variera beroende på anläggningens storlek. Vi analyserar din materialhantering i relation till säkerhetsregler och lagstiftning och vi utvärderar riskerna. Resultatet sammanställs i en rapport och vi hjälper dig att skapa din handlingsplan. Vi ger dig även råd om hur du kan förbättra säkerheten och minimera riskerna i din materialhantering.

Exempel på frågor där lagkraven i vissa fall är sanktionsavgiftsbelagda:

 • Finns det "lokala maskinregler"?
 • Är pallställ/grenställ besiktigade enligt. SS- EN15635?
 • Finns det rutiner för krishantering?

Med alla delar på plats har ni grunden för att öka säkerheten, minska kostnaderna och skapa en bra arbetsmiljö. Boka tid med någon av Toyotas säkerhetskonsulter för en Behovsanalys eller för att få stöttning kopplat till specifika områden ni vill utveckla.

Nu erbjuder vi Behovsanalys genom videosamtal (Skype, Teams mfl)

Är du intresserad av att genomföra Behovsanalys genom ett videosamtal kan du läsa mer om detta genom att klicka på knappen nedan ”Behovsanalys via videosamtal”.

BOKA BEHOVSANALYS

Steg 2: Riskanalys

Det kan vara svårt för företagens arbetsledare att hinna med riskanalysarbetet parallellt med den dagliga driften i den tidspressade tillvaro som råder. Vårt verktyg med digitala checklistor och dokumentmallar förenklar arbetet radikalt och är tidsbesparande. Dessutom är det ofta en fördel att anlita en extern resurs i samband med riskbedömningar eftersom man själv lätt blir lite hemmablind i sin egen arbetsmiljö. Efter genomförd riskanalys kan ni på egen hand fortsätta med ert systematiska arbetsmiljöarbete med stöd av Toyotas Riskanalystjänst.

 

Varför Riskanalys?

En riskanalys genomförd på rätt sätt ger ökad trygghet och säkerhet på arbetsplatsen, med minskade kostnader för skador och sjukskrivningar som följd. Som arbetsgivare är man skyldig att genomföra regelbundna riskbedömningar. Vi hjälper er följa riktlinjerna kring Systematiskt arbetsmiljöarbete

Syftet med riskanalyser är givetvis att minimera olycksriskerna i samband med användning av truckar, industrikranar och liftar.

BOKA BEHOVS- OCH RISKANALYS

Kundcase

Riskanalysen hos Dahl

Behöver ni stöttning med att öka säkerhetstänket på ditt företag samt förslag på hur ni kan minska era kostnader? Gör som flera av våra kunder redan har gjort. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte med oss så lyssnar vi på era utmaningar för att få reda på hur vi kan hjälpa till i ert arbete för en bättre arbetsmiljö.

Tveka inte att fråga om hjälp med att komma igång med er Behovs- och Riskanalys.

Vi finns här för er! 

BOKA BEHOVS- OCH RISKANALYS

Kontakta oss

Hur vill du bli kontaktad?

Kontakta oss för att veta mer om Safety & Risk management

Med Safety & Risk Management adresserar vi våra kunders frågeställningar och utmaningar kopplade till arbetsmiljö.

Vår utgångspunkt i diskussionen med kunden är vårt egen-utvecklade verktyg som vi kallar ”behovsanalys”. Vi startar med att tillsammans gå igenom de dokument kunden behöver ha kontroll över, och kan sen även hjälpa till med att skapa en åtgärdsplan för de punkter där vi hittar utvecklingsbehov.

Produktportfölj

  • Behovsanalys
  • Riskanalys
  • Truckförarutbildning
  • Projektledning
  • Processimplementering
  • System & verktyg

Tillbaka till Advisory Services >>

Vill du veta mer?

Vad händer när Arbetsmiljöverket genomför en inspektion på din arbetsplats?

Vid en inspektion kommer Arbetsmiljöverket kontrollera att arbetsgivaren följer arbetsmiljöreglerna.

 

Till artikeln

Hur är arbetsmiljön på er arbetsplats?

Många av våra kunder kan känna oro när de ska få besök från arbetsmiljöverket. Oron kan handla om att man har haft en olycka eller allvarligt tillbud vilket kan vara allvarliga brister i arbetsmiljöarbetet. 

Till artikeln

Förhindra tillbud med systematiskt arbetsmiljöarbete

Det finns många orsaker till att olyckor inträffar när truckar är involverade. Allt från att det ligger skräp på gångarna till att en truck är trasig eller att ställagen står för nära varandra.

Till artikeln

Den vanligaste truckolyckan i en lagerlokal

Varje dag skadas 2-3 personer i en truckolycka på jobbet. Det innebär att trucken är det arbetsredskap som är inblandad i flest anmälningar om arbetsolycka som leder till sjukfrånvaro.

Till artikeln

Ta bort allt