Boka kontroll av ditt SAM-arbete

Under en halvdag går vi tillsammans med er igenom alla dokument kopplade till lagar, föreskrifter och regler som behöver efterlevas i en verksamhet där truckar förekommer. Allt för att säkerställa ett kvalitativt och korrekt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM-arbete) med fokus på truckar och maskiner.

Innehåll

Vår utgångspunkt i diskussionen med er som arbetsgivare är vårt egenutvecklade administrationsverktyg som vi kallar Safety Portal. Någon av våra säkerhetsrådgivare träffar dig och diskuterar dina utmaningar för att förstå dina mål och dina behov, sen organiserar vi ett fabriks- eller lagerbesök för att identifiera riskerna. Vi analyserar din materialhantering i relation till säkerhetsregler och lagstiftning och vi utvärderar riskerna. Resultatet sammanställs i en rapport och vi hjälper dig att skapa en första handlingsplan. Du kan sen själv arbeta vidare med de punkterna, antingen i den digitala plattformen eller offline. 

Exempel på frågor där lagkraven i vissa fall är sanktionsavgiftsbelagda:

  • Finns det "lokala maskinregler"?
  • Är pallställ/grenställ besiktigade enligt. SS- EN15635?
  • Finns det rutiner för krishantering?
  • Är körtillstånden rätt utformade?

Oavsett ifall det är bekräftelse på att ni har full kontroll eller ifall det uppdagas förbättrings-potential, är det en väldigt liten investering i jämförelse med vad följderna kan bli i ett senare läge.

Genomgången tar i normalfallet ca. en halvdag, då tyngdpunkten i den här översikten är på det teoretiska planet och syftar till att identifiera ev. brister och att komma igång med arbetet. Om mer tid önskas redan från början går det självklart att ordna.

Pris

7 000 kr (exkl. moms) plus ev. tillkommande kostnader för resa/logi.

Boka din uppstart genom att fylla i formuläret till vänster, så kontaktar vi dig för att boka datum och diskutera detaljerna. Bokningen är inte bindande.


Kontakt

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss!

Du kanske även är intresserad av detta?

Vad händer när Arbetsmiljöverket genomför en inspektion på din arbetsplats?

Vid en inspektion kommer Arbetsmiljöverket kontrollera att arbetsgivaren följer arbetsmiljöreglerna.

Till artikeln

Hur är arbetsmiljön på er arbetsplats?

Många av våra kunder kan känna oro när de ska få besök från arbetsmiljöverket. Oron kan handla om att man har haft en olycka eller allvarligt tillbud vilket kan vara allvarliga brister i arbetsmiljöarbetet. 

Till artikeln

Förhindra tillbud med systematiskt arbetsmiljöarbete

Det finns många orsaker till att olyckor inträffar när truckar är involverade. Allt från att det ligger skräp på gångarna till att en truck är trasig eller att ställagen står för nära varandra.

Till artikeln

Den vanligaste truckolyckan i en lagerlokal

Varje dag skadas 2-3 personer i en truckolycka på jobbet. Det innebär att trucken är det arbetsredskap som är inblandad i flest anmälningar om arbetsolycka som leder till sjukfrånvaro.

Till artikeln

Ta bort allt