Boka kontroll av ditt SAM-arbete

Vill du ta kontroll över arbetsmiljön på din arbetsplats?

Under en halvdag går vi tillsammans med er igenom nödvändiga dokument kopplade till de lagar, föreskrifter och regler som behöver efterlevas i en verksamhet där truckar och maskiner förekommer. Allt för att säkerställa ett kvalitativt systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på truckar och maskiner. Trots att många jobbar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbetet (riskbedömningar) inträffar fortfarande en hel del tillbud och olyckor i samband med användning av truckar och andra mobila maskiner ute på arbetsplatserna. Många gånger kan detta handla om omedvetna brister i företagets arbetsmiljöarbete och det är här vi kan hjälpa till med vår tjänst.

Inledningsvis, för att skapa en gemensam bild av hur det fungerar på företaget genomför vi en Behovsanalys.

Vi utgår från vårt egenutvecklade administrationsverktyg som vi kallar Safety Portal. Ett möte planeras in med en av våra säkerhetsrådgivare och tillsammans går vi igenom era utmaningar och möjligheter. Genom de diskussioner som uppstår i gruppen och de dokumenterade svaren blir det väldigt tydligt vilka eventuella behov, brister i arbetsmiljöarbetet, missförstånd om ansvarsfördelningar m.m. som råder. Beroende på resultatet tar vi sedan nästa steg.

Exempel på frågor där lagkraven i vissa fall är sanktionavgiftsbelagda:

  • Finns det "lokala maskinregler"?
  • Är pallställ/grenställ besiktigade enligt. SS- EN15635?
  • Finns det rutiner för krishantering?
  • Är körtillstånden rätt utformade?

Oavsett ifall det är bekräftelse på att ni har full kontroll eller ifall det uppdagas förbättringspotential, är det en väldigt liten investering i jämförelse med vad följderna kan bli i ett senare läge.

Genomgången tar i normalfallet ca. en halvdag, då tyngdpunkten i den här översikten är på det teoretiska planet och syftar till att identifiera ev. brister och att komma igång med arbetet. Om mer tid önskas redan från början går det självklart att ordna.

Pris

8 000 kr (exkl. moms) plus ev. tillkommande kostnader för resa/logi.

Boka din uppstart genom att fylla i formuläret till vänster, så kontaktar vi dig för att boka datum och diskutera detaljerna. Bokningen är inte bindande.


Kontakt

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss!

KONTAKTA OSS

Du kanske även är intresserad av detta?

Vad händer när Arbetsmiljöverket genomför en inspektion på din arbetsplats?

Vid en inspektion kommer Arbetsmiljöverket kontrollera att arbetsgivaren följer arbetsmiljöreglerna.

 

Till artikeln

Hur är arbetsmiljön på er arbetsplats?

Många av våra kunder kan känna oro när de ska få besök från arbetsmiljöverket. Oron kan handla om att man har haft en olycka eller allvarligt tillbud vilket kan vara allvarliga brister i arbetsmiljöarbetet. 

Till artikeln

Förhindra tillbud med systematiskt arbetsmiljöarbete

Det finns många orsaker till att olyckor inträffar när truckar är involverade. Allt från att det ligger skräp på gångarna till att en truck är trasig eller att ställagen står för nära varandra.

Till artikeln

Den vanligaste truckolyckan i en lagerlokal

Varje dag skadas 2-3 personer i en truckolycka på jobbet. Det innebär att trucken är det arbetsredskap som är inblandad i flest anmälningar om arbetsolycka som leder till sjukfrånvaro.

Till artikeln

Ta bort allt