Förarutbildning

Med välutbildade förare förbättras arbetsflödet i din verksamhet. Effektiviteten kommer att öka och dina truckar behöver mindre service och färre reparationer. Ett produktivt lager börjar med en säker arbetsplats. Eftersom arbetet med truckar och annan materialhanteringsutrustning medför risker är det viktigt att höja medvetenheten bland förare. Med kunskap om hur man kör en truck effektivt och säkert minskar risken för olyckor. Det bidrar såväl till en säkrare arbetsmiljö och ökad trivsel som till minskade skade- och arbetskraftskostnader. Investera i rätt utbildning som både ger kunskap och utbildningsintyg. Upptäck hur rätt förarutbildning förbättrar säkerheten och ökar produktiviteten i din verksamhet.

Varför du ska välja Toyotas förarutbildning

Höj produktiviteten
Med välutbildade förare förbättras arbetsflödet i din verksamhet. Effektiviteten kommer att öka och dina truckar behöver mindre service och färre reparationer.
Öka säkerheten
En effektiv säkerhetskultur fungerar endast om alla är medvetna om riskerna och samarbetar för att förhindra olyckor. Att ha erhållit korrekt utbildning är därför av stor vikt.
Sänk kostnaderna
Ökad säkerhet leder till färre skador som leder till minskade kostnader.
Främja hälsan
Förbättrat körbeteende minskar inte enbart risken för olyckor i ditt lager, utan minskar även belastningsskador hos dina anställda och sänker deras stressnivåer.
Bidra till en bättre miljö
Effektivt körsätt leder till lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp

Skapa en säkerhetskultur och sänk era kostnader

  • Minimera riskerna i er hantering
  • Involvera ledningen
  • Vi hjälper er upprätta en behovsanalys och handlingsplan
  • Minskade kostnader som följd

En effektiv säkerhetskultur fungerar endast om alla är medvetna om riskerna och samarbetar för att förhindra olyckor. Att ha erhållit korrekt utbildning är därför av stor vikt, inte enbart för förarna, utan även för chefer, arbetsledare och övrig lagerpersonal. På detta sätt kan hela ditt team och din organisation bidra till att förbättra produktiviteten och reducera skadekostnader.

Läs mer om hur vi jobbar med säkerhet>>

Se alla våra utbildningar

Toyota eTruck - teoriutbildning online

Med introduktionen av Toyota eTruck 3.0 flyttar vi fram truckutbildningen längre än vad som gjorts på tio år.  Den nya generationen truckelever är redan van vid att studera på egna villkor och vill kunna göra sin utbildning när och var det passar dem.

  • Finns i svensk och engelsk version
  • Fungerar lika smidigt på dator och surfplatta 

Logga in på eTruck

Har du tappat ditt förarintyg?

Här kan du beställa ett nytt förarintyg. 

Beställ nytt intyg
eTruck toyota

Vilken truck får jag köra efter truckutbildning A?

Det ställs stora krav på truckförarens skicklighet och omdöme, eftersom trucken ofta arbetar i trånga utrymmen där den ska samsas med både fordon och människor. Det finns därför framtagna riktlinjer för vad som bör gälla för att Arbetsmiljöverkets krav på dokumenterade kunskaper och färdigheter för truckförare ska uppfyllas.

krav och regler för truckanvändning

Truckförarutbildning enligt TLP 10

Förutom att vi går igenom rent praktiskt hur trucken fungerar och körträning får ni även hjälp att följa lagar och regler och förstå ert juridiska ansvar.

Toyotas truckförarutbildning följer TLP 10, riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter. Tidsåtgången beror på trucktyp och elevens förkunskaper. Vi genomför grundutbildning, påbyggnadsutbildning och repetitionsutbildning. Vi genomför utbildning på ert företag. Om du har enstaka elever erbjuder vi schemalagda utbildningar i våra lokaler.

Ladda ner "Krav och regler för truckanvändning"

Läs mer

Beställ Toyotas faktapocket

Lagar och bestämmelser inom truckområdet. 
Du beställer boken i vår parts shop.

Pris 299 kr/st. 

Körtillstånd

Körtillstånd är arbetsgivarens tillstånd som ger medarbetaren rätt att köra truck. 

Toyotas digitala körtillstånd omfattar truckar, kranar och liftar.

Läs mer >

För interninstruktörer

Vi genomför grundkurser och påbyggnadskurser för internutbildare som kan utbilda internt på det egna företaget. Läs mer om det här.

Läs mer >

Kontaktpersoner

Tveka inte att kontakta någon av oss som brinner lite extra för förarutbildning och säkerhet hos Toyota Material Handling!

Kontakta oss >

Ta bort allt