Förarutbildning

Med välutbildade förare förbättras arbetsflödet i din verksamhet. Effektiviteten kommer att öka och dina truckar behöver mindre service och färre reparationer. Ett produktivt lager börjar med en säker arbetsplats. Eftersom arbetet med truckar och annan materialhanteringsutrustning medför risker är det viktigt att höja medvetenheten bland förare. Med kunskap om hur man kör en truck effektivt och säkert minskar risken för olyckor. Det bidrar såväl till en säkrare arbetsmiljö och ökad trivsel som till minskade skade- och arbetskraftskostnader. Investera i rätt utbildning som både ger kunskap och utbildningsintyg. Upptäck hur rätt förarutbildning förbättrar säkerheten och ökar produktiviteten i din verksamhet.

Toyotas truckförarutbildningar & övriga kurser

Utbildning är en viktig investering; i säkerhet och produktivitet. Såväl ditt företag som dina anställda har allt att vinna på rätt utbildning. Toyota erbjuder en bredd av viktiga utbildningar utöver grundutbildning för truckförare.

Våra utbildningar

Skapa en säkerhetskultur och sänk era kostnader

  • Minimera riskerna i er hantering
  • Involvera ledningen
  • Vi hjälper er upprätta en behovsanalys och handlingsplan
  • Minskade kostnader som följd

En effektiv säkerhetskultur fungerar endast om alla är medvetna om riskerna och samarbetar för att förhindra olyckor. Att ha erhållit korrekt utbildning är därför av stor vikt, inte enbart för förarna, utan även för chefer, arbetsledare och övrig lagerpersonal. På detta sätt kan hela ditt team och din organisation bidra till att förbättra produktiviteten och reducera skadekostnader.

Läs mer om hur vi jobbar med Säkerhet >>

Toyota eTruck - teoriutbildning online

Med introduktionen av Toyota eTruck 3.0 flyttar vi fram truckutbildningen längre än vad som gjorts på tio år.  Den nya generationen truckelever är redan van vid att studera på egna villkor och vill kunna göra sin utbildning när och var det passar dem.

  • Finns i svensk och engelsk version
  • Fungerar lika smidigt på dator och surfplatta 
Logga in på eTruck

NYHET! Toyota eLift

En riktigt bra onlineutbildning för lift, som inte bara sparar tid utan också ger riktiga kunskaper. Den skapar säkra liftoperatörer som kan arbeta effektivt.

Tidigare har man fått välja — antingen en snabb liftutbildning eller en bra utbildning. Med Toyota eLift får du båda.

Kurser & datum

Är du interninstruktör?

Vi genomför grundkurser och påbyggnadskurser för internutbildare som kan utbilda internt på det egna företaget. Läs mer om det här.

Här hittar du även instruktörssdiorna, e-Port courseadmin, etruck och intygsregisterering

För interninstruktörer
krav och regler för truckanvändning

Truckförarutbildning enligt TLP 10

Förutom att vi går igenom rent praktiskt hur trucken fungerar och körträning får ni även hjälp att följa lagar och regler och förstå ert juridiska ansvar.

Toyotas truckförarutbildning följer TLP 10, riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter. Tidsåtgången beror på trucktyp och elevens förkunskaper. Vi genomför grundutbildning, påbyggnadsutbildning och repetitionsutbildning. Vi genomför utbildning på ert företag. Om du har enstaka elever erbjuder vi schemalagda utbildningar i våra lokaler.

Vad är TLP10?

Utbildningsintyg

Utbildningsintyget som ofta kallas truckkortet är ett intyg du får när du har gått en grundutbildning i truckkörning, kom ihåg att du är inte en van truckförare än! Nu gäller det att öva för att bli en ännu bättre och säkrare truckförare. 

En lämplig utbildning för truckförare är den som följer den läroplan ( TLP10) som utarbetats i samverkan mellan arbetsmarknadens parter och branschorganisationer.

Körtillstånd

Körtillstånd är arbetsgivarens tillstånd som ger medarbetaren rätt att köra truck. Toyotas digitala körtillstånd omfattar truckar, kranar och liftar. Toyotas körtillstånd omfattar truckar, kranar och liftar. Om föraren är inhyrd ska körtillståndet utfärdas av inhyraren. Toyotas körtillstånd kan skrivas ut och sparas digitalt

 

LADDA NER KÖRTILLSTÅND

Har du koll på vad som gäller?

Nedan hittar du flera bra artiklar och dokument om krav, regler och lagar för dig som kör truck och för dig som är ansvariga över de som kör truck. 

Kör ni truck på allmän väg?

Är ert "inhägnade område" egentligen en väg där vanliga trafikregler gäller? Var noga med vilka regler som gäller på din arbetsplats.

Läs mer

Körkort eller körtillstånd

Har du B-körkort eller moppekörkort och måste köra truck på jobbet? Tyvärr räcker inte ditt körkort för det. För att köra truck inomhus behöver du ha ett utbildningsintyg och ett körtillstånd 

Läs mer

Vilken truck får jag köra efter truckutbildning A?

Efter att ha genomfört truckförarutbildning A bör du ha kunskaper att köra låglyftare och ledstaplare. Det är däremot upp till din arbetsgivare att utfärda ett körtillstånd.

Läs mer

Får man köra truck utan truckkort

NJA!  Enligt arbetsmiljöverket får en truck bara användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.

Läs mer

Krav och regler för truckanvändning

  • Truckar får endast köras i lämpliga miljöer
  • Arbetsgivare ska ge instruktioner om de lokala förhållanden och regler som gäller på arbetsplatsen och som påverkar arbetet som truckförare
  • Arbetsgivaren ska tilldela skriftliga körtillstånd
  • Förarens teoretiska och praktiska kunskaper ska finnas dokumenterade

Ladda ner guiden

Beställ Toyotas faktapocket

Lagar och bestämmelser inom truckområdet. 
Du beställer boken i vår parts shop.

Pris 299 kr/st. 

Köp faktapocket

Säkerhetsaffischer

Här kan du ladda ned säkerhetsaffischer.
Arbeta säkert med:

Varför du ska välja Toyotas förarutbildning

Höj produktiviteten
Med välutbildade förare förbättras arbetsflödet i din verksamhet. Effektiviteten kommer att öka och dina truckar behöver mindre service
Öka säkerheten
En effektiv säkerhetskultur fungerar endast om alla är medvetna om riskerna och samarbetar för att förhindra olyckor.
Sänk kostnaderna
Ökad säkerhet leder till färre skador som leder till minskade kostnader.
Främja hälsan
Förbättrat körbeteende minskar inte enbart risken för olyckor i ditt lager, utan minskar även belastningsskadorna
Bidra till en bättre miljö
Effektivt körsätt leder till lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp

Kontaktpersoner

Tveka inte att kontakta någon av oss som brinner lite extra för förarutbildning och säkerhet hos Toyota Material Handling Sweden!

Kontakta oss
Ta bort allt