Vikten av en hälsosam och produktiv arbetsmiljö

På Toyota Material Handling Europe anser vi att våra anställdas och våra kunders hälsa och säkerhet är mycket viktigt. Därför har vi varit en kampanjpartner för EU OSHA i mer än tio år nu.

Säkrare verksamheter

Med vårt fortsatta partnerskap med EU OSHA och den nya kampanjen 2020–2022 ”Healthy Workplaces Lighten the Load’” vill vi sträva efter en arbetsmiljö som är säker, hälsosam och produktiv för anställda och kunder. Effektiv hantering av säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen gynnar alla inblandade. Det är bra för arbetarna, bra för samhället som helhet och bra för företagen.

Kampanjen "Lighten the Load" syftar till att öka medvetenheten om arbetsrelaterade muskuloskeletala sjukdomar och behovet av att hantera dem och främja en kultur av riskförebyggande. Det kommer bara att lyckas om alla på arbetsplatsen är väl informerade om riskerna och de åtgärder som kan vidtas för att förhindra dem. En annan framgångsfaktor för att förebygga olyckor och ohälsa på jobbet är att skapa en kultur av riskförebyggande, där alla förstår att säkerhet och hälsa är viktigt för organisationen som helhet.

The Healthy Workplaces Good Practice Awards

The Healthy Workplaces Good Practice Awards fungerar som en plattform för att dela information och främja god praxis i hela Europa med hjälp av konkreta exempel på organisationer. EU-OSHA vill bjuda in alla våra kollegor, europeiska arbetsgivare eller andra affärspartners och yrkesverksamma inom arbetshälsa och säkerhet på arbetsplatsnivåer att delta. Vinnarna får ett pris vid en ceremoni i april 2022.

Så här deltar du >

 

EU-OSHA partnerskap

År 2013 gick Toyota med i styrkommittén för EU-OSHA-benchmarkinginitiativet för att utbyta bästa praxis med andra EU-OSHA-partners med en grundlig förståelse för kundernas säkerhet samt hur och när olyckor inträffar. Tidigare samarbeten inkluderar kampanjen 2010-2011 om "säkert underhåll", verksamheten 2012-2013, "Arbeta tillsammans för riskförebyggande", kampanjen 2014-2015 "Hälsosamma arbetsplatser hanterar stress", kampanjen 2016-2017 "Hälsosam arbetsplats för alla åldrar" och nu senast "Hälsosamma arbetsplatser hanterar farliga ämnen 2018-2019".

Du kanske också gillar

BT Optio L-serien används frekvent vid hantering av snabbrörliga konsumtionsvaror

Vårt produktutbud

Ta en titt på hela vårt sortiment av truckar som inkluderar skjutstativtruckar, staplare, smalgångs- och motviktstruckar, lyftvagnar, låglyftare och automatiska truckar.

Våra truckar

Människor och truckar

Vår syn på hållbar utveckling

Genom vårt eget arbete med hållbar utveckling lär vi oss hur vi genom våra produkter och tjänster kan maximera säkerhet, minimera miljöpåverkan och optimera affärsprocesserna även för våra kunder.

Hållbar utveckling

The Toyota Way är vår företagskultur, våra ideal och vårt sätt att arbeta.

The Toyota Way

Vår vision är att ge dig enastående effektiv materialhantering, vilket vi gör genom att tillämpa våra gemensamma värderingar - the Toyota Way.

Läs mer >>

Toyota Production System

Toyota Production System

Vår produktion präglas av lean-ideologin och vi arbetar enligt ett "pull system", vilket innebär att vi endast producerar mot order.

Toyota Production System >>

Ta bort allt