Toyota Production System (TPS)

Toyota Production System (TPS) gör det möjligt för medarbetarna att optimera kvaliteten genom att ständigt förbättra processer och eliminera onödigt slöseri av naturliga, mänskliga och företagsrelaterade resurser. TPS påverkar varje del i Toyotas organisation och innehåller en gemensam uppsättning värden, kunskaper och tillvägagångssätt.

Upptäck Toyota Production System

Vad betyder TPS för din verksamhet?

TPS är en viktig del av det som gör Toyota annorlunda och gör Toyotas produkter till en lönsam investering i våra kunders verksamheter. När du köper från Toyota får du en affärspartner med styrkan och flexibiliteten för att möta behoven på en föränderlig marknad.

• Kvaliteten i våra produkter, tack vare vår ständiga strävan efter förbättringar, ger direkta fördelar för dig som kund

• Kostnaderna minimeras tack vare hög produktivitet och tillförlitlighet hos Toyotas truckar.

• Leverans på utsatt tid hjälper dig att planera din verksamhet

• Ansvaret för miljön, från tillverkning till återvinning vid livslängdens slut. Det är bra miljöval att välja Toyota

• Säkerhet – både för våra medarbetare och för våra kunder. Inbyggd säkerhet, både i våra produkter och våra processer, ger klara fördelar för produktivitet och kostnadsbesparingar.

Just in time - smidiga, kontinuerliga och optimerade arbetsflöden

Just-in-time-produktion bygger på finjusterade tillverkningsprocesser och använder endast nödvändiga kvantiteter när de behövs.

Vi skapar härmed ett smidigt, kontinuerligt och optimerat arbetsflöde med noggrant planerade och uppmätta arbetscykeltider och varuförflyttningar vid behov, reducerar kostnader för förlorad tid, för material och kapacitet.

Teammedlemmarna kan koncentrera sig på sina uppgifter utan avbrott, vilket leder till bättre kvalitet, leverans i tid samt lugn och ro för Toyotas kunder.

Jidoka – bygga med kvalitet

TPS-principen jidoka bygger in kvalitetskontroller i varje steg i produktionsprocessen.
Genom att garantera att alla processer är synliga hjälper jidoka till att säkerställa att avvikelser synliggörs och omedelbart får uppmärksamhet.

TPS ger varje teammedlem rätten att utföra kvalitetskontroll, att peka ut och lösa eventuella problem eller fel och att undvika att produkter av undermålig kvalitet skickas till kunden. Fördelarna med TPS upphör inte då kunden får sin leverans. Toyotas högkvalitetsprodukter innebär kundfördelar i form av bättre produktivitet, mindre stilleståndstid och högre avkastning på deras investering.

Kaizen - förbättring är en kontinuerlig process

Kaizen är en av Toyotas fem kärnvärden. Det betyder ständiga förbättringar. Eftersom ingen process någonsin kan bli helt perfekt finns alltid möjligheter till förbättringar.

Med hjälp av detta arbetssätt, kan vi erbjuda våra kunder högkvalitativa produkter som använder den mest avancerade och tillförlitliga teknologin. Sedan 2006 har vi lyckats minska antalet truckar med felaktig specifikation före leverans med 58 % och minska garantikostnader med 54 %.

Hälsa och säkerhet - en del av TPS

Säkerheten är alltid i fokus inom alla samverkande principer och metoder som TPS består av. Toyota Material Handlings fabriker i Europa har uppnått OHSAS 18001-certifiering - internationell standard för arbetshälsa och säkerhet.

Varför ska du köpa Toyota?

Vi är stolta över att vara världsledande i att tillverka enastående kvalitets-produkter inom materialhantering. Ta reda på mer om fördelarna med att samarbeta med oss.

Varför ska du köpa Toyota?

Toyotas truckuthyrning

Hyr truck hos Toyota

Vi erbjuder truckuthyrning med flexibilitet. Oavsett om det gäller dagar, veckor eller månader. Med kort varsel eller inplanerat.

Du kan lita på oss!

Läs mer

Hyra truck?

Visste du om att ni kan hyra en truck istället för att köpa? Ta reda på vilka av våra hyreslösningar som bäst passar ditt företags behov - hyr från 1 dag upp till 7 år!

Hyrtruckar

Behov av truckservice?

Vår serviceorganisation finns tillgänglig 24/7 för att hjälpa er!

Truckservice

Ta bort allt