Toyota Autopilot CDI120

Autopilot CDI120: Toyotas senaste AGV är en automatiserad ryggbärande palltransportör

CDI120 är den första specialbyggda automatiserade palltransportören från Toyota Material Handling. Den kompletterar företagets befintliga Autopilot-flotta och styrs av samma ledningssystem, T-ONE, vilket möjliggör en helt integrerad lagerlösning

Toyota Material Handling Europe har presenterat sin senaste teknik inom lagerautomation: CDI120, en ryggbärande AGV som är specifikt konstruerad som palltransportör. 

CDI120 är en kraftfull, kompakt och intuitiv lösning för horisontella transportflöden, som tillför en ny dimension till materialhanteringen och passar sömlöst in i Toyota Material Handlings övriga Autopilot-flotta där den kompletterar företagets dragtruckar, låglyftare, staplare, motviktstruckar och skjutstativtruckar för att bilda ett omfattande utbud som kan uppfylla nästan samtliga kunders behov. 

Kompakt och kostnadseffektiv 

CDI120 har från grunden konstruerats för automation, i stället för att endast vara en modifiering av ett konventionellt manuellt fordon. Detta har möjliggjort en total omprövning av många aspekter i produktutvecklingen, från design till navigering och säkerhetsfunktioner, för att användarna ska kunna få ut mesta möjliga av AGV-tekniken. 

Det första som många användare kommer att märka är att CDI120 saknar gafflar. I stället lastar den en pall genom att köra under den och lyfta den underifrån, med hjälp av en inkörningsstation för att säkerställa exakt och effektiv lastning av pallar på upp till 1200 kg varje gång. 

CDI120:s mycket kompakta design – med inbyggd skanner och sensorer i chassit, i kombination med att den är differentialdriven – möjliggör effektiv lastning med en inkörningsstation, snäva svängar och snabb drift även i områden med lågt i tak och begränsat utrymme. 

När CDI120 är i rörelse kan den ”se” föremål på upp till 30 meters avstånd. Odometri och funktionsbaserad lokalisering används för att navigera exakt genom lagerutrymmet. Lokaliseringsalgoritmen är tillräckligt sofistikerad för att kunna tolka ytterligare objekt som läggs till dynamiskt i miljön. Samtidigt garanterar Toyotas standardsäkerhetsfunktioner en säker transport, inklusive säkerhetsfält både i körriktningen och i sidan, blå LED-varningslampa och nödstopp.  

Växer i takt med din verksamhet

CDI120 är mer än ett fristående fordon: det fungerar också sömlöst som en del av en automatiserad fordonsflotta, och kommunicerar med övriga AGV:er från Toyota samt andra affärs-/lagerstyrningssystem med hjälp av sin automationsprogramvara T-ONE. T-ONE har utvecklats internt av Toyota och kan integrera och övervaka all lagerutrustning för att optimera effektiviteten och processtiden.  

Detta ger operatörerna maximal flexibilitet: de kan initiera CDI120-transportjobb manuellt (via ett lagerhanteringssystem eller kommandoknappar) eller genom en automatiserad programvara. Truckarna kan konfigureras för olika förinställda rutter (A-till-B, slinga eller som en del av komplex rutt) och prioriteringar, som kan justeras under drift för att upprätthålla ett kontinuerligt materialflöde – undvika störningar och maximera kostnadseffektiviteten. 

”CDI120 har utformats för att vara mer än bara banbrytande. Ett viktigt mål i utvecklingen var att tillhandahålla en kostnadseffektiv palltransportör som sömlöst samarbetar med vår staplare och skjutstativtruckar – optimerar avkastningen för våra kunder i deras transport- och staplingsapplikationer”, förklarar Maria Carlsson – produktchef för automatiserade fordon, Toyota Material Handling Europe. ”Med automatiserad ruttplanering och ledning med T-ONE är det möjligt att dela upp A-till-B-transporten i en transportuppgift som involverar flera fordonstyper – till exempel genom att använda den kostnadseffektiva CDI120 för transport och den kraftfulla RAE för att stapla. Detta kommer inte bara att ge avkastning på investeringen, utan även utrymmesfördelar och energibesparingar. 

”Dessutom, eftersom T-ONE enkelt kan konfigureras för olika flöden och driftsstorlekar, kan CDI120-fordonsflottor användas på ett flexibelt, föränderligt sätt och skalas upp över tid. Företagsägare eller lagerchefer kan ta ett stort steg mot automatisering, eller genomföra en mer gradvis övergång. I båda fallen får de fördelarna med automatisering utan avbrott och anpassat till deras behov och affärsprioriteringar.” 

Viktor Brandon Leek, interimschef Logistics Solutions på Toyota Material Handling Sweden tillägger: 

”På den svenska marknaden ser vi framför allt att den här typen av lösning har efterfrågats inom tillverkningsindustrin, där det ofta är trångt i närheten av bearbetning/montering och det finns önskemål om gaffelfria transporter. Vi ser fram emot att kunna komma ut och presentera CDI120 till våra kunder i Sverige under hösten och att ha ytterligare en komponent med oss för att öka våra kunders lönsamhet, effektivitet och stabilitet genom automatisering av materialhanteringen.” 

Läs mer om Autopilot CDI120 >

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Lundström
Informationskoordinator, Toyota Material Handling Sweden
E-mail: karin.lundstrom@se.toyota-industries.eu
Tel. 070-527 81 51 

Viktor Brandon Leek
Interimschef Logistics Solutions, Toyota Material Handling Sweden
 
E-mail: viktor.leek@se.toyota-industries.eu 
Tel.
070-643 70 31
 

Ta bort allt