Illustration of people holding a giant key

Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt

På Toyota Material Handling Europe anser vi att hälsa och säkerhet för våra anställda och våra kunder är av största vikt. Därför har vi varit en kampanjpartner till EU OSHA i mer än 8 år.

Säkrare hantering

Med kampanjen 2018-2019 ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt” vill vi sträva mot en arbetsmiljö som är hälsofrämjande och säker för våra anställda. Kampanjen har som syfte att höja medvetenheten om de risker som farliga ämnen utgör på arbetsplatsen och att främja en riskförebyggande kultur.

Effektiv styrning av säkerhets- och hälsorisker på våra arbetsplatser är till nytta för alla inblandade. Det är bra för våra anställda, för samhället och bra för affärerna.

En stor framgångsfaktor för att förebygga olyckor och arbetsrelaterad sjukdom, är att skapa en kultur som förebygger risker, där alla förstår att säkerhet och hälsa är viktigt för organisationen i sin helhet.

Hållbar utveckling hos Toyota

Logo Healthy Workplaces

Allt du behöver i en plattform

Om du behöver mer information om hälsa och säkerhet i din verksamhet, kan du gå till EU-OSHA’s wiki page. OSHwiki fungerar som en säker källa till information som enkelt uppdateras, redigeras eller översätts och kan nås av hela OSH community.

Tävling för att lyfta fram goda praktisk lösningar

Nu utlyses en tävling för att lyfta fram goda praktiska lösningar i hanteringen av farliga ämnen. Tävlingen fungerar som en plattform för att dela information och lyfta fram konkreta exempel och goda praktiska lösningar genom hela Europa. Vi bjuder in våra kollegor, andra arbetsgivare och affärspartners i Sverige och Europa som har innovativa och effektiva arbetsmiljöåtgärder att delta. Vinnaren kommer att få en utmärkelse vid en ceremoni i april 2020.
|Läs mer om tävlingen

Förare kör plocktrucken BT Optio

Vårt produktutbud

Ta en titt på hela vårt sortiment av lagertruckar, motviktstruckar och automatiserade truckar.

Läs mer >>

Människor och truckar

Vår syn på hållbar utveckling

Genom vårt eget arbete med hållbar utveckling lär vi oss hur vi genom våra produkter och tjänster kan maximera säkerhet, minimera miljöpåverkan och optimera affärsprocesserna även för våra kunder.

Hållbar utveckling

The Toyota Way är vår företagskultur, våra ideal och vårt sätt att arbeta.

The Toyota Way

Vår vision är att ge dig enastående effektiv materialhantering, vilket vi gör genom att tillämpa våra gemensamma värderingar - the Toyota Way.

Läs mer >>

Toyota Production System

Toyota Production System

Vår produktion präglas av lean-ideologin och vi arbetar enligt ett "pull system", vilket innebär att vi endast producerar mot order.

Toyota Production System >>

Ta bort allt