Toyota Lean Academy

Taiichi Ohno, grundare av Toyota Production System

På Toyota är vi stolta över att vara den ursprungliga källan till lean-thinking (resurssnålt tänkande). Lean som filosofi har vuxit fram under de senaste decennierna och är nu framgångsrikt etablerad och genomförd över hela världen inom alla industrigrenar. Ursprunget till lean bygger dock helt på Toyota Production System (TPS), som utvecklades av Taiichi Ohno (avbildad härintill) på 1950-talet.

De viktigaste frågorna som brukar uppstå när du börjar planera en lean-transformation är: Hur ska jag göra det här? Var börjar jag? Vem kan hjälpa mig med genomförandet? Vi vill svara på frågorna genom att erbjuda ett lean-partnerskap som drar fördel av en praktisk erfarenhet av en lean-transformation.

Vårt Lean Academy-team har en bred erfarenhet när det gäller både lean-tillämpning och lean-leaderskap, allt detta har vi byggt upp i våra egna fabriker och genom våra egna erfarenheter. Vi kan därför ge full support och vägledning för din lean-resa, oavsett om du bara har börjat eller om din resa har pågått i många år. Vi välkomnar dig att lära dig lean från källan!

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig

Få råd och stöd direkt från Toyota

Toyota är det världsberömda ursprunget till lean-tänkandet, som bygger på Toyota Production System. På Toyota lägger vi stor vikt vid grundelementen. Visuell styrning, 5S och daglig styrning är de metoder som formar ett företags kultur och förbereder det för en lean-transformation. Vi gräver också djupt in i företagets ledarskapsbeteende, eftersom vi vet att stöd och engagemang från toppen ner är nyckeln till att säkerställa resultat för en lean-transformation som kommer att står sig över tiden.

Läs mer om Toyota Way

Hur vi bygger ett lean-projekt tillsammans med dig

Lean-bedömning

Startpunkten för en lean-resa är att få din nuvarande situation granskad av någon som själv har genomgått lean-resan.

Läs mer om Lean-bedömning >>

Lean-rådgivning

Utvalda medlemmar av TLA har omfattande praktisk ledarskapserfarenhet från lean inifrån Toyota och har personligen varit inblandade i den transformerande lean-resan för de europeiska fabrikernas integration. 

Läs mer om Lean-rådgivning >>

Jishuken-projekt

Vi använder den legendariska Jishuken-metoden som modell för förbättring vilket kommer att påskynda resultaten för din lean-process.

Läs mer om Jishuken-projekt >>

Lean-utbildning

Vi erbjuder lean-metoder och -verktyg i öppna utbildningar, som hålls av vårt europeiska nätverk men vi kan även skräddarsy utbildning med fokus på ditt företags specifika behov.

Läs mer om Lean-utbildning >>

Lean-transformation

Jishuken-metoden gjorde oss till det främsta företaget för lean logistik. Vi överför kunskapen till dig som kund för att säkra framtida framgångar under din lean-resa.

Läs mer om Lean-transformation >>

Investeringsplanering

Lean Academys service för investeringsplanering ger expertråd och utvärdering för att säkerställa att lean-principer skapas och upprätthålls som en del av programmet för investering och genomförande.

Läs mer Investeringsplanering >>

Lär känna teamet

Toyota Lean Academy advisors

Medlemmarna i Toyota Lean Academy-teamet är alla erfarna proffs med en djup förståelse för Lean-principer, allt för att kunna ge verkligt värde till kundens verksamhet.

Kontakt och vanliga frågor

Alla förfrågningar behandlas såklart konfidentiellt i enlighet med vår Privacy Policy

Ta bort allt