Toyota Lean Academy

Taiichi Ohno, grundare av Toyota Production System

På Toyota är vi stolta över att vara den ursprungliga källan till lean thinking (resurssnålt tänkande). Lean som filosofi har vuxit fram under de senaste decennierna och är nu framgångsrikt etablerad och genomförd över hela världen, inom alla industrigrenar. Ursprunget till lean bygger dock helt på Toyota Production System (TPS), som utvecklades av Taiichi Ohno (avbildad härintill) på 1950-talet.

De viktigaste frågorna som brukar uppstå när du börjar planera en leantransformation är: Hur ska jag göra det här? Var börjar jag? Vem kan hjälpa mig med genomförandet? Vi vill svara på frågorna genom att erbjuda ett partnerskap som drar fördel av vår praktiska erfarenhet av att arbeta med lean och att ha genomfört transformationer i våra egna fabriker.

Vårt Lean Academy-team har en bred erfarenhet när det gäller både tillämplning och ledarskap inom lean, allt detta har vi byggt upp i våra egna fabriker och genom våra egna erfarenheter. Vi kan därför ge full support och vägledning för din leanresa, oavsett om du bara har börjat eller om din resa har pågått i många år. Vi välkomnar dig att lära dig lean från källan!

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig

Få råd och stöd direkt från Toyota

Toyota är det världsberömda ursprunget till lean thinking, som bygger på Toyota Production System (TPS). På Toyota lägger vi stor vikt vid grundelementen. Visuell styrning, 5S och daglig styrning är de metoder som formar ett företags kultur och förbereder det för en mer genomgående leantransformation. Vi gräver också djupt in i företagets ledarskapsbeteende, eftersom vi vet att stöd och engagemang från toppen är nyckeln till att säkerställa att resultatet av en leantransformation står sig över tiden.

Läs mer om Toyota Way

Lyckas med löpande produktivitetsökning

Steg 1: Nuläge och målbild

Att kontinuerligt utveckla sin produktion och produktivitet utan stora investeringar i ny teknologi är vad alla företag strävar efter. För att ha större chans att lyckas uppnå det målet anser vi att nedanstående grundförutsättningar ska finnas på plats, bland annat att du har kontroll över nuläget och att du har en tydlig och uppdelad målsättning med arbetet.

Läs mer>

 

Steg 2: Ordning och reda

På många arbetsplatser är ordning och reda väldigt underskattad och, i värsta fall, endast sedd som en disciplinär fråga. I själva verket lägger ordning och reda grunden till en säkrare arbetsmiljö, bättre kvalitetsresultat och en högre produktivitet. Hur hänger det här ihop? Läs mer under respektive avsnitt nedan.

Läs mer>

Steg 3: Visuell kontroll

Målsättningen med att ha en genomtänkt och tydlig visualisering i verksamheten är att de som arbetar i verksamheten ska ha bästa möjliga förutsättningar att göra sitt arbete så bra som möjligt, i linje med verksamhetens mål och riktlinjer. Det bör finnas en tydlig nedbrytning av de övergripande målen till varje avdelning och individ.

Läs mer>

 

Steg 4: Daglig uppföljning

För att kontinuerligt lyckas hitta de små utvecklingspunkterna som summeras ihop till en klar och löpande produktivitetsförbättring, krävs det att uppföljningen är så pass tät att de punkterna inte försvinner. En tät, regelbunden uppföljning ger också möjligheten att fånga upp avvikelser innan de sprider sig för mycket

Läs mer>

Steg 5: Engagemang från högsta ledningen

En av de vanligaste anledningarna till att ett företag misslyckas med sitt kontinuerliga utvecklingsarbete och istället fastnar i att släcka bränder, är att det inte finns tydliga prioriteringar från högsta ledningen. Fokus ligger på att snabbt lösa det vi tror är problemet (släcka branden) istället för att säkerställa att grundorsaken elimineras. Det är därför en framgångsnyckel att vara närvarande och kommunikativ kring vikten av att arbeta med de små, kontinuerliga förbättringarna.

Läs mer>

Hur vi designar ett projekt tillsammans med dig

Lean Assessment

Startpunkten för en leanresa är att få din nuvarande situation granskad av någon som själv har genomgått samma resa.

Läs mer om Lean Assessment >>

Lean Advisory

Flera rådgivare inom Toyota Lean Academy har omfattande praktisk ledarskapserfarenhet från lean inifrån Toyota och har personligen varit inblandade i den transformerande leanresan för de europeiska fabrikernas integration.

Läs mer om Lean Advisory >>

Jishuken Project

Vi använder den legendariska Jishuken-metoden som modell för förbättring vilket kommer att påskynda resultaten för din leanprocess.

Läs mer om Jishuken Project >>

Lean Training

Vi erbjuder leanmetoder och -verktyg skräddarsydda för ditt företags specifika behov, men håller även ett fåtal öppna utbildningar inom vårt europeiska nätverk.

Läs mer om Lean Training >>

Lean Transformation

Jishuken-metoden gjorde oss till det främsta företaget för lean logistik. Vi överför kunskapen till dig som kund för att säkra framtida framgångar under din leanresa.

Läs mer om Lean Transformation >>

Investment Planning

Toyota Lean Academys tjänst för investeringsplanering ger expertråd och utvärdering för att säkerställa att de principer som kännetecknar lean skapas och upprätthålls som en del av programmet för investering och genomförande.

Läs mer om Investment Planning >>

Lean Academy Programme

Är du i början av din leanresa eller föredrar du helt enkelt att introduceras till de olika byggblocken inom Lean var för sig i ett program? I så fall är vårt Lean Academy Programme ditt naturliga val.

Läs mer om Lean Academy Programme >>

Lär känna teamet

Toyota Lean Academy advisors

Medlemmarna i Toyota Lean Academy-teamet är alla erfarna proffs med en djup förståelse för Lean-principer, allt för att kunna ge verkligt värde till kundens verksamhet.

Kom och träffa oss

Vi tänker lean varje dag

Toyota Lean Academy bygger på ett europeiskt nätverk av experter, som alla har arbetat med lean i flera år. Beroende på dina krav levererar teamet alltifrån värdefullt stöd, bedömningar och utbildning, till kompletta transformationsprogram enligt lean.

  • Vi hjälper och guidar dig i din leanresa, oavsett om du just har börjat eller om det har pågått i decennier.
  • Vi vill dela vår kunskap med våra kunder genom att delta eller vara värd för evenemang över hela Europa.

Vi arrangerar egna evenemang regelbundet. Kolla in vår eventlista för de kommande evenemangen. Gå med och boka ett möte med oss ​​vid något av de kommande utbildningarna genom att fylla i formuläret.

Se våra kommande events

Kontakt och vanliga frågor

Kontakta vårt Lean-team!

Ta bort allt