Jishuken Project

Vi föredrar att använda den autentiska Toyota Jishuken-metoden som projektmodell för att snabba upp resultaten för ditt företag. I ett Jishuken-projekt isolerar vi en specifik process eller ett problem som ska lösas eller förbättras.

Jishuken är precis som många andra japanska ord inte lätt att översätta men betyder kortfattat ”egenmotiverad kompetensförbättring” och samlar den grundläggande kärnan för kontinuerlig förbättring.

- Ji: Mig själv
- Shu: Självmotiverande
- Ken: Se och lär

Syftet med Jishuken är:
- Personalutveckling
- Stärkande av företaget
Under ett Jishuken-projekt riktar vi in oss på det förbättringsområde som kunden definierar som högprioriterat i förhållande till företagets affärsmål. Jishuken-teamet, som består av både medlemmar från TLA och kunden, analyserar grundligt det nuvarande tillståndet med hjälp av Toyotas TPS-metodik och -verktyg för att hitta gapet, och därmed förbättringspotentialen.

Genom detta tillvägagångssätt förverkligas de dubbla målen för att förbättra både affärsresultaten och människors utveckling. Genom att arbeta i samma team som en eller flera experter från Toyota, kommer kunskapsöverföring naturligt att ske under problemlösningsarbetet på golvet, vilket är det bästa sättet att lära sig. Lärandet garanteras av att Jishuken-teamet tillsammans implementerar den identifierade förbättringspotentialen.

Ett Jishuken-projekt följer ett fördefinierat ramverk där PDCA-filosofin är av stor vikt, vilken promotar noggrann planering för att uppnå ett snabbt och kraftfullt genomförande.

Om du önskar att få mer information om det här erbjudandet, eller helt enkelt vill komma i kontakt med en av våra leanexperter, vänligen fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt.

Tillbaka till Toyota Lean Academy >>

Läs mer om Toyota Production System

Kontakta vårt Lean-team!

Ta bort allt