Lean Assessment

Den ideala utgångspunkten för leanresan är att få ditt nuvarande tillstånd bedömt och granskat av någon som själv har genomfört samma resa.

Vi genomför bedömningen tillsammans med dig i dina lokaler, och under några dagars arbete analyserar vi innehåll och utfall av era flöden, ert ledarskap samt de personer som representerar grundstommen i ert leansystem.

Vår bedömning är baserad på genchi genbutsu och kräver nära samverkan genom hela processen, vilket till exempel innebär att minst en av era anställda hela tiden behöver följa med oss. Genchi genbutsu innebär att gå till källan och se med egna ögon. Under vår bedömning innebär det att vi fokuserar på dina verkliga arbetsprocesser ”på golvet”, då vi tror att det är där värdet skapas.

Följande element är nycklar för projektet:

- Flöde: Ditt material- och informationsflöde kommer att analyseras för att fastställa ledtider, slöserier, materialstagnation, flaskhalsar, etc. Därför kommer vi att mäta flera av era processer för att kunna inhämta verklig och korrekt data (ledtider, cykeltider, takttider, ställtider, processvariation, etc.).

 - Ledarskap: En framgångsrik leanimplementering börjar alltid med engagemang från ledningen. Därför kommer vi att följa och observera er i de dagliga processerna så som dagliga möten, deltagande i arbetet, ledningstavlor, etc. Detta, tillsammans med intervjuer av nyckelpersoner i organisationen (från operatörer till högsta ledning), kommer att gen oss en perfekt inblick i hur ert ledarskap ser ut och fungerar.

 - Människor: Under en leanimplementering är vårt mott ”människan i centrum”. Leanprojekt avbryts eller självdör ofta pga. bristande engagemang från personalen. Lean är ett lagarbete från första steget och kräver att de som genomför processerna är involverade för att en framgångsrik implementering ska uppnås.

Efter bedömningen har genomförts kommer vi att lämna ifrån oss en rapport som beskriver den utvecklingspotential som identifierats. Som en del av bedömningen rekommenderar vi även vilka nästa steg som krävs för att nå slutmålet. Om du även vill ha stöd i implementeringsprocessen kommer vi gladeligen guida er utifrån våra rekommendationer. Du kan läsa mer om våra angreppssätt för att stödja våra kunders implementationsarbete.

Om du önskar att få mer information om det här erbjudandet, eller helt enkelt vill komma i kontakt med en av våra leanexperter, vänligen fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt.

Tillbaka till Toyota Lean Academy >>

Kontakta vårt Lean-team!

Ta bort allt