Lean Transformation

Det finns många leanprojekt som inleds med ett optimistiskt business case, men som slutar med otillfredsställande resultat och en eftersmak av tvivel.

Våra transformationsprogram är utformade för organisationer som behöver framtagande och genomförande av en långsiktig planering och implementation, med rekommendationer för förbättrat arbetsflöde och ledningsstruktur. Detta i kombination med utbildning och stöd under genomförandeprocessen. Ett transformationsprogram är vanligtvis en combination av vårt totala erbjudande: Assessment, Jishuken, Training och Advisory. Programmet fokuserar dock ännu djupare på processerna och målet är att uppnå en djupare rotad förändring i både det individuella ledarskapet och i ledningssystemet.

På Toyota tror vi att det bara finns ett sätt att verkligen förändra en kultur och implementera TPS/Lean. Det är att den högsta ledningen konsekvent tar hand om den dagliga styrningen inom organisationen, på ”verkstadsgolvet". Vikten av det verksamhetsnära angreppssättet relaterar till en av Toyotas kärnvärden: Genchi Genbutsu. Genchu Genbutsu innebär att man går till källan och ser med egna ögon. Filosofin uppmuntrar till många positiva beteenden, exempelvis samarbete, faktainsamling, processfokus, etc.  Att chefer och ledare visar sig och aktivt deltar i problemlösningsarbetet genom Genchi Genbutsu motiverar de anställda, vilket i sin tur är den största framgångsfaktorn för en lyckad leantransformation.
TLA-programmet för en leantransformation hanterar detta genom att på djupet integrera hela organisationen uppifrån och ned i omvandlingen för att undvika att misslyckas. En lyckad transformation innebär att kunden når alla Toyotas målsättningar:

- Utbildning & bekräftelse
- Bedömning & planering
- Kaizen
- Stärkande & standardisering
- Yokoten
- Bibehållande

Transformationen är organiserad utefter en fasad progress, där varje fas är designad och planerad enligt de möjligheter som fångats upp under analys- och bedömningsfasen. Den här tjänsten kräver ett nära samarbete med Toyota för att vi ska lyckas uppnå den förändring och de mål som är överenskomna.

Om du önskar att få mer information om det här erbjudandet, eller helt enkelt vill komma i kontakt med en av våra leanexperter, vänligen fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt.

Tillbaka till Lean Academy>>

Kontakta vårt Lean-team!

Ta bort allt