Möt teamet

Pär Forsell

Titel: Head of Lean Academy, Europe
Nationalitet: Svensk
Utgår från: Mjölby, Sverige
Region: Internationell

Biografi: Jag är en stolt medlem av Toyota-familjen sedan 2005 och passionerat troende på Toyota Way-filosofierna och Toyota Production System – lean-tänkandets ursprung. Under min karriär på Toyota har jag använt TPS i olika befattningar och miljöer som tillverkning, leverantörsutveckling, logistik osv. Och trots skillnad i kontext och användning av olika metoder är framgångsfaktorerna alltid desamma. Engagemang från högsta ledningen och personalen. Genom arbetet med våra japanska senseis lär du dig att nästan ingenting är omöjligt vilket är Toyotas strategi och grunden för mitt personliga motto: Utmana det du borde hellre än det du kan!

År inom branschen: 20
Färdigheter: Montering, svetsning, målning, logistik

Kontakta mig om du vill ha råd om

Tjänster: Ledarskap inom lean, Lean Transformation
Områden:  Tillverkning, logistik, leverantörsutveckling

Linkedin-profilKontakta mig/boka mig som talare

Martin Mimer

Titel: Regional Manager & Senior TPS Advisor
Nationalitet: Svensk
Utgår från: Mjölby, Sverige
Region: Norra Europa

Biografi: Jag anslöt till Toyota-organisationen 1999 och arbetade inom tillverkningsverksamheten i Mjölby. Min karriär har täckt in många aspekter av tillverkning, inklusive projekt- och logistikhantering, affärsplanering och produktionsstyrning. Jag var djupt involverad i genomförandet av Toyota Production System inom vår svenska verksamhet och arbetade direkt med ledande japanska Toyotas TPS-senseis. Under mina år på Toyota har jag lärt mig att det finns en oändlig förbättringspotential som du kan förverkliga med ett engagerat team och ett strukturerat tillvägagångssätt.

År inom branschen: 20
Färdigheter: Montering, svetsning, målning, logistik, projektledning

Kontakta mig om du vill har råd om

Tjänster: Leanmetoder vid montering, svetsning, målning, logistik och planering.
Områden: Tillverkning, logistik, försäljnings- och verksamhetsplanering, produktplanering

Linkedin-profil | Kontakta mig/boka mig som talare

Viktor Brandon Leek

Titel: TLA Manager, Sweden
Nationalitet: Svensk
Utgår från: Solna, Sverige
Region: Sverige

Biografi: Jag har spenderat min karriär i samarbete med kunder för att förbättra deras verksamhet genom att öka prestationen inom alla områden. Målet är framgångsrika affärsresultat med glada kunder, nöjda medarbetare och en vinstmarginal i linje med ägarens förväntningar. Efter flera år som managementkonsult, där jag arbetat med kunder från alla branscher, har jag anslutit till Toyota-familjen och därför kunnat utveckla min förståelse för TPS och lean, så att jag kan dela med mig av denna kunskap och hjälpa våra kunder under deras leanresor.

År inom branschen: 10
Färdigheter: Ledarskap, operations, logistik, supply chain

Kontakta mig om du vill har råd om

Tjänster: Lean Transformation, Lean Assessment, ständiga förbättringar
Områden: Tillverkning, logistik, leverantörsutveckling

Linkedin-profil | Kontakta mig/boka mig som talare

 

Niklas Johansson Toyota Material Handling

Niklas Johansson

Titel: Lean Specialist, Sweden
Nationalitet: Svensk
Utgår från: Solna, Sverige
Region: Sverige

Biografi: Stolt medlem i Toyota-familjen med lång erfarenhet från projektledning inom logistik, produktion och materialhantering från flertalet stora internationella företag inom olika branscher. Under mitt arbete på Toyota, och tidigare uppdrag, har leanfilosofin varit en ständig vägledning.

År inom branschen: 15
Färdigheter: Projektledning, logistik, tillverkning, produktionsplanering och materialhantering

Kontakta mig om du vill ha råd om 

Tjänster: Lean Advisory, Projektledning
Områden: Tillverkning, logistik, materialhantering

Linkedin-profil | Kontakta mig/boka mig som talare

Ta bort allt