Vår miljöpåverkan

Toyota Material Handling Europe har gjort seriösa ansträngningar för att minska dess påverkan på miljön. Vi arbetar hårt för att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) genom hela vår försörjningskedja, anpassar våra klimatreducerande mål till europeiska standarder och går längre än så. Vårt mål är att nå nettonoll globala utsläpp senast 2050. Vårt Net Zero-program kräver samordnade åtgärder över hela värdekedjan, både uppströms och nedströms. Genom att öka den operativa effektiviteten och alltmer prioritera reparation, återanvändning, renovering och återvinning av produkter, strävar vi successivt mot en cirkulär affärsmodell.
Ta bort allt