Vårt sociala engagemang

Ett företags framgång beror på dess medarbetare. Vi vill till fullo stödja de människor som hjälper oss att leverera kvalitet och göra det möjligt för oss att växa. Allas bidrag är viktiga och alla har potential. Vi uppmuntrar personlig utveckling och skapar möjligheter för människor att trivas. Anställdas hälsa, säkerhet och välbefinnande i hela värdekedjan är avgörande för vår affärspraxis. Vi stöttar leverantörer på deras ESG-resa och säkerställer kundernas säkerhet. Vi hyllar mångfald och åtar oss att skapa en inkluderande miljö för alla. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och respekterade.
Ta bort allt