Hur Lean och våra smarta trucker löser logistiska utmaningar

Logistik är ofta väsentligt för affärsframgångar och blir en nyckeldifferentiering mer och mer. Genom att följa globala trender, som e-handel och digitalisering, är materialhanteringsindustrin under förändring och anpassas ganska snabbt. Kunderna förväntar sig att deras varor eller paket ska levereras så snabbt som möjligt och därför måste ditt företag vara så effektivt som möjligt.

Nyckeln till framgång handlar om uppkopplade enheter

Vi vill göra ett allvarligt bidrag för att förbättra effektiviteten och uppmuntra effektivare logistikverksamhet i hela Europa.

Uppkopplade lösningar kommer att spela en nyckelroll i detta. Vi lever redan i en uppkopplad värld med tillgång till allt och alla med bara en knapptryckning. Nya, högre standarder sätts kontinuerligt och formar allas förväntningar. Saker måste röra sig snabbt, måste mätas exakt och kontinuerligt förbättras för maximal prestanda. För att kunna lägga till värde i vilket steg som helst i processen. Detsamma gäller för materialhantering och truckanvändning.

Världen är under förändring, vilket skapar utmaningar för materialhantering

Din verksamhet måste vara effektiv: ett smidigt logistikflöde med total eliminering av slöseri. Smart och effektiv logistik och ett kontinuerligt flöde är en utmaning nu och ännu mer i framtiden. Det är därför vi alltid strävar efter att leverera de bästa lösningarna för att hjälpa dig genomföra ett effektivt produktionsflöde. Vårt uppdrag är att stödja dig i att minimera antalet transportrörelser och maximera hastigheten från mottagning av varor ända till slutleveransen.

Förbered för framtiden med våra smarta truckar

Visste du att den genomsnittliga användningsnivån för en truckflotta endast är cirka 35%? Det betyder att 65% inte utnyttjas, vilket kan elimineras, oavsett om det är förlorad tid, kostnader eller skador.

Vårt mål är att arbeta med dig för att dela vårt tänkande och hjälpa dig att förbättra effektiviteten i varje steg i processen. Med uppkopplade truckar kan du kontrollera din verksamhet, eliminera allt slöseri och arbeta mot en effektiv verksamhet. Du kommer att kunna mäta och förbättra. Till och med mäta och vidta åtgärder på avstånd: var som helst och när som helst i en uppkopplad framtid...

Smarta truckar hjälper dig att öka produktiviteten i din verksamhet och erbjuder verktyg för att leverera bättre arbetsmiljö och säkerhet, så småningom minimera kostnaderna och eliminera slöseri. Om du har en smart truck redan idag, så är du faktiskt redo att börja mäta. Detta ger dig bättre service redan idag och så småningom till och med förutsägbar service, vilket ger dig en konkurrensfördel. Detta kommer att resultera i mindre driftsstopp i din verksamhet, vilket leder till högre produktivt och effektivt, vilket sparar både tid och pengar.

Läs mer om smarta truckar

Tänk Lean i logistikverksamhet

Toyota har ett världsomspännande rykte för arbeta med ”lean” och vi drar nytta av ständiga förbättringar genom att använda ny teknik i vår egen logistikverksamhet. Med målet att bli marknadsledande inom materialhanteringslösningar och tjänster investerar vi i teknik för den digitala resan.

Vi använder principer enligt lean och tillämpar dem på logistikprocesser, med samma mål - eliminering av slöseri, maximalt mervärde och högsta kvalitet, vilket betyder rätt varor, på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Vi strävar efter att vara och arbeta effektivt  så att vi kan förstå dig och ditt företag. Inte bara för att dela vårt tänkande, utan också att arbeta med dig och hjälpa dig att förbättra effektiviteten i varje steg i processen.

Vår syn på smart logistik

Läs mer

Autopilot transport

Automatiska truckar

Vårt sortiment av automatiska truckar och lastbärare erbjuder avancerade, flexibla lösningar för en mer effektiv och kostnadseffektiv godshantering. 

Automatiska truckar >>

Framtida teknologi

Smart Logistics och Logiconomi ger dig lösningar som finns tillgängliga redan idag och som visar vår vision för framtiden.

Läs mer >

I_Site ansluter din maskinpark.

I_Site Fleet Management

I_Site kopplar upp din maskinpark, samlar in data, ger dig en översikt över vad som händer och talar om hur du kan optimera din verksamhet.

I_Site Fleet Management >>

Toyota Production System

Toyota Production System

Vår produktion präglas av lean-ideologin och vi arbetar enligt ett "pull system", vilket innebär att vi endast producerar mot order.

Toyota Production System >>

Ta bort allt