Vi finns till för våra kunder – även under tillfällig period av korttidsarbete

Under perioden 14 april – 30 september 2020 inför vi korttidsarbete hos Toyota Material Handling Sweden, som ett svar på den marknadssituation som nu råder. Såväl tjänstemän som servicetekniker påverkas. Medarbetare med direkt affärskritiska arbetsuppgifter undantas medan övriga går ner något i arbetstid.

Korttidsarbetet genomförs anpassat efter marknadsutvecklingen. När våra kunders verksamhet växer och behoven ökar är vi redo att snabbt takta upp vår bemanning.

Vi löser era logistikutmaningar

Vi strävar alltid efter att fullfölja våra åtaganden och lösa våra kunders logistikutmaningar.

”Vi är medvetna om att transporter och intern logistik spelar en viktig roll genom denna kris.  Vi vill därför att du som kund ska vara trygg med att vi även under denna begränsade period av korttidsarbete har största fokus på att se till att era truckar rullar som vanligt” säger Henric Hasth, VD Toyota Material Handling Sweden.

 

Välkommen att kontakta oss

Toyotas hantering av situationer kopplat till Coronaviruset
Ta bort allt