Hur vi designar ett projekt tillsammans med dig

Kanske har du redan börjat jobba med Lean, eller så funderar du på att göra det. Vi har sex olika erbjudanden, antingen som stöd eller för att få dig att komma igång.

Lean Assessment

Den ideala utgångspunkten för leanresan är att få ditt nuvarande tillstånd bedömt och granskat av någon som själv har genomfört samma resa. Någon som vet vilka steg som ska tas och kan ge råd om i vilken ordning de ska genomföras.

Därför rekommenderar vi på TLA alltid att börja med en bedömningsprocess som vi åtar oss, i samverkan med dig, så att vi kan jämföra din nuvarande prestanda med Toyotas riktmärke. Som en del av bedömningen definierar vi nästa steg som behöver tas mot ditt ultimata mål – din TPS true north-vision.

Tillbaka till Toyota Lean Academy >>

Kontakta oss

Lean Advisory

Våra rådgivningstjänster är utformade för företag som redan har implementerat lean och etablerat en strategi i sin verksamhet med dedikerad expertis.

Under rådgivningen ägnar sig en av våra leanspecialister åt att arbeta inom de etablerade kundprocesserna, för att ge ett yttre perspektiv och en strategisk vägkarta för ständig förbättring. Detta kan omfatta identifierade utbildningsbehov för personalen eller en stödfunktion för problemlösning.

Flera rådgivare inom TLA har omfattande praktisk ledarskapserfarenhet från lean inifrån Toyota och har personligen varit inblandade i den transformerande leanresan för de europeiska fabrikernas integration.

Tillbaka till Toyota Lean Academy >>

Kontakta oss

Jishuken Project

Vi föredrar att använda den autentiska Toyota Jishuken-metoden som projektmodell för att snabba upp resultaten för ditt företag. Jishuken är precis som många andra japanska ord inte lätt att översätta men betyder kortfattat ”egenmotiverad kompetensförbättring” och samlar den grundläggande kärnan för kontinuerlig förbättring och personer.

Under ett Jishuken-projekt riktar vi in oss på det förbättringsområde som kunden definierar som högprioriterat i förhållande till företagets affärsmål. Jishuken-teamet, som består av både medlemmar från TLA och kunden, analyserar grundligt det nuvarande tillståndet med hjälp av Toyotas TPS-metodik och -verktyg för att hitta gapet, och därmed förbättringspotentialen.

Genom detta tillvägagångssätt förverkligas de dubbla målen för att förbättra både affärsresultaten och människors utveckling. I slutändan är det personerna som kommer att betyda mest och leda till en hållbar kontinuerlig förbättring.

Läs mer om Toyota Production System >>

Tillbaka till Toyota Lean Academy >>

Kontakta oss

Lean Training

 Vi erbjuder dig utbildning på några av de unika metoder, verktyg och kulturella strategier som används med framgång inom Toyota. Detta tillvägagångssätt är anpassat för kunder som vill utveckla egen kompetens för att etablera arbetssätt inom lean. Utbildningen är utformad efter företagets specifika behov, gärna identifierade efter en genomförd utvärdering (se Lean Assessment) och bygger på en serie moduler som kommer från Toyota Production System.

Vi kan skapa helt anpassade utbildningsprogram baserat på individuella kundbehov i våra egna lokaler eller hos kunden – vad som passar bäst för ändamålet. Om du är intresserad av utbildningsprogram som sker på våra fabriker i Japan, registrera ditt intresse i detta formulär och vi kommer att avisera dig om nästa tillgängliga program.

Tillbaka till Toyota Lean Academy >>

Kontakta oss

Lean Transformation

Våra transformationsprogram är utformade för organisationer som behöver framtagande och genomförandet av en långsiktig implementationsplanering med rekommendationer för förbättrat arbetsflöde och ledningsstruktur. Detta i kombination med utbildning och stöd under genomförandeprocessen.

Det finns många så kallade leanprojekt som kan börja med ett mycket optimistiskt business case men som slutar med otillfredsställande resultat och en eftersmak av tvivel. Det är inte den monetära kostnaden för ett misslyckat leanprojekt som gör mest skada, det är den förlorade trovärdigheten och förtroendet för organisationen.

På Toyota tror vi att det bara finns ett sätt att verkligen förändra en kultur och implementera TPS/Lean. Det är att den högsta ledningen konsekvent tar hand om den dagliga styrningen inom organisationen, på ”verkstadsgolvet". TLA-programmet för en leantransformation hanterar detta genom att på djupet integrera hela organisationen uppifrån och ned i omvandlingen för att undvika att misslyckas.

Vi använder de tekniker och metoder, med fokus på Jishuken-metoden, som gjorde Toyota till det främsta företaget inom lean och överför kunskapen till dig som kund för att säkra framtida framgångar under din lean-resa.

Tillbaka till Toyota Lean Academy >>

Kontakta oss

Investment Planning

För att upprätthålla konkurrenskraften och maximera lönsamheten konfronteras de flesta företag med investeringsbehov  i syfte att förbättra den operativa effektiviteten. Detta är särskilt sant idag med den snabba teknikutvecklingen.

Toyota ser även förändringsmöjligheterna, att implementera automatisering gradvis inom många delar av verksamheten och dra fördel av anslutbarheten.

Nyckeln till framgång är emellertid att se till att varje process noggrant utvärderas och optimeras fullständigt innan man bestämmer sig för investeringar.

Vi inser att många av våra kunder står inför samma utmaningar när de planerar inför framtiden.

Toyota Lean Academys tjänst för investeringsplanering ger expertråd och utvärdering för att säkerställa att de principer som kännetecknar lean skapas och upprätthålls som en del av programmet för investering och genomförande.

Tillbaka till Toyota Lean Academy >>

Kontakta oss

FAQ

Ta bort allt