Toyota Production System

Vi är kända över hela världen för vårt arbetssätt, baserat på lean thinking, som är hämtade från principerna i Toyota Production System (TPS).
Vår true north-vision (vårt slutmål) är noll muda – vilket betyder noll slöseri.
Detta bygger på fyra nyckelelement: respekt och säkerhet för människor; noll fel, enstycksflöde vid behov (drivet av våra kunder) och 100% adderat värde.

 

,

Hur TPS gynnar din verksamhet

  • Kvalitetssäkring
  • Leverans i rätt tid
  • Miljövänlighet
  • Arbetsmiljö

Att arbeta med TPS ger oss möjlighet att producera högkvalitativa produkter, byggda efter order som levereras till dig i rätt tid. Vår produktion respekterar miljön, vilket bland annat innebär att vi återvinner våra produkter i slutet av deras livslängd. Kontinuerlig mätning och förbättring innebär ständigt förbättrade produkter, vilket återspeglas av en 70 % minskning av garantianspråken gjorda under de senaste 10 åren. Vi är också engagerade i att skapa en säker arbetsplats, både för våra anställda och våra kunder.

Hur TPS garanterar kvalitetstruckar

  • Jidoka: gör problemen synliga

  • Kaizen: ständig förbättring

  • 100 % adderat värde

Alla våra truckar produceras enligt TPS-systemet, med över 95 % av vår europeiska produktförsäljning tillverkad vid våra egna fabriker i Sverige, Frankrike och Italien. Det innebär att alla drar nytta av de högsta kvalitetsnivåerna baserat på just-in-time-planering, i kombination med jidoka – en metod som vi använder för att säkerställa att avvikelser genast upptäcks och åtgärdas.

Ta en titt på den resa som våra truckar tar genom våra fabriker, i 360-graders vy.

Toyota Lean Academy >>

Ursprunget och kulturen för TPS

Toyota Production System utvecklades av Toyota på 1950-talet som svar på bristen på finansiella resurser efter kriget i kombination med ambitionen att bli världsledande inom biltillverkning. Men ursprunget till TPS började mycket tidigare.
Berättelsens början kan spåras tillbaka till 1920-talet, med begreppet Jidoka, som ursprungligen utvecklades av Toyotas grundare Sakichi Toyoda, som "intelligent automation". Det användes första gången på automatiska vävmaskiner för att förbättra produktiviteten såväl som för att säkerställa kvalitet genom att automatiskt upptäcka avvikelser.

På 1930-talet uppfann Kiichiro Toyoda konceptet ”Just-in-time”, som ett led i sitt arbete för att skapa ett effektivt sätt att tillverka Toyota-bilar, när resurserna var knappa och man inte hade råd med slöseri. Just-in-time bygger på att du får exakt rätt varor (komponenter) till exakt rätt plats vid rätt tidpunkt.

Jidoka och Just-in-time bildar de två pelarna i Toyota Production System som utvecklades av Taichii Ohno och som sedan dess har förbättrats under många årtionden. TPS betraktades som den särskiljande egenskap som gjorde det möjligt för Toyota att återhämta sig snabbare från 1970-talets oljekris, jämfört med andra biltillverkare. Till följd av detta gjorde Massachusetts Institute of Technology en forskningsstudie, vilken resulterade i publiceringen av en bok som heter ”The Machine that Changed the World”, där man erkände TPS som särskiljande egenskap och den verkliga källan till lean thinking.

TPS syftar till att skapa den bästa miljön där personer kan främja idéer och maximera människovärden. Även om Toyota idag är etablerat som en av världens viktigaste tillverkare, är denna strategi fortfarande drivkraften bakom vår kultur och är företagets största tillgång. TPS är erkänt världen över som en metod och ett tänkesätt som kan tillämpas inte bara inom tillverkning utan för alla processer och funktioner.

Elimineringen av Muda (slöseri) och ambitionen att skapa mervärde för kunder i varje skede av processen är grunden för vårt sätt att arbeta. Det här betyder en kaizen-mentalitet, fokuserad på ständig förbättring och ansträngningen för dagliga jobbförbättringar.

LEAN ACADEMY
Ta bort allt