Vad innebär förebyggande udnerhåll?

Riskminimering

Kvalitet

Tillgänglighet

Säkerhet

Miljö

Ta bort allt