Smartare materialhantering med våra automatiska truckar

Toyota Material Handling introducerar ett nytt och utökat automatiserat truckutbud till den europeiska marknaden. Detta automatiserade sortiment stöder Toyotas Lean-tillvägagångssätt och är utformat för att automatisera repetitiv pallhantering. Det erbjuder en ny dimension av produktivitet genom att erbjuda lösningar med ett steg för steg-tillvägagångssätt eller en fullständig systemkonvertering. Det nya Autopilot-sortimentet omfattar låglyftare (LAE250), staplare (SAE160), skjutstativtruck (RAE160-250), motviktstruckar (OAE120CB) och tunga bogserande dragtruckar (TAE500) som täcker alla vanliga applikationer: palltransport, blockstapling, hög höjdslagring och drag/bogsering.
Automatisering optimerar flödet av varor samtidigt som skador, tid och kostnad minimeras. Lagerarbetare blir tillgängliga för att hantera mer komplexa uppgifter, istället för repeterande arbetsuppgifter. Automatiserad pallhantering kräver också mindre underhåll och energi, och bidrar till produktivitet och säkerhet, vilket ger en avkastning på investeringen inom vanligtvis 2 år.
 

Precisionsäker navigation

Autotruckarna från Toyota stöder två mycket exakta och adaptiva navigeringstekniker: reflektor eller naturlig navigering, eller kombinerad som dubbel navigering. Det senare gör att autotruckarna kan byta mellan att använda reflektorer för ett område och använda lagermiljön som referens för ett annat område i layouten. 

RAE Skjutstativtruck autopilot

Säker och precis pallhantering

Autopilottruckarna programmeras för att utföra alla uppdrag säkert, bl.a. för att arbeta i blandad trafik tillsammans med manuella truckar. Inbyggda säkerhetsskannrar och andra säkerhetsfunktioner förebygger kollisioner genom att reagera på de hinder som kommer i truckens väg. Lastsensorer och kameralösningar kan ytterligare höja säkerheten vid lasthantering.

Intelligent kommunikation

Samtliga autopilot-truckar styrs genom Toyotas mjukvara, Toyota Order Manager. Denna programvara fungerar fristående eller som en kommunikationsdel i kundens lagerhanterings- och produktionssystem. Order Managern kan exempelvis hantera varulager, order-sekvensiering, trafik/flödes-effektivisering - tack vare smart logik och möjlighet att optimera och integrera med ERP/WMS.

Toyota automated Staxio

Smart laddning

Autopilot-truckarna kan utrustas med litium jon-batterier som är upp till 30 % mer energieffektiva medan de reducerar CO2-utsläppen. Eftersom de har automatisk laddning kan truckarna snabbladdas mellan uppdragen utan behov av varken personal eller laddningsrum, vilket gör dem fullständigt automatiserade.

Autopilot-serien är baserad på beprövade lagertruckar från Toyota och support och service hanteras av Toyotas personal. För att säkra maximal tillgänglighet och avkastning på investeringen finns ett brett utbud av support och servicetjänster.

Läs mer

Autopilot transport

Automatiska truckar

Vårt sortiment av automatiska truckar och lastbärare erbjuder avancerade, flexibla lösningar för en mer effektiv och kostnadseffektiv godshantering. 

Automatiska truckar >>

Framtida teknologi

Smart Logistics och Logiconomi ger dig lösningar som finns tillgängliga redan idag och som visar vår vision för framtiden.

Läs mer >

Toyota Production System

Toyota Production System

Vår produktion präglas av lean-ideologin och vi arbetar enligt ett "pull system", vilket innebär att vi endast producerar mot order.

Toyota Production System >>

BT Optio L-serien används frekvent vid hantering av snabbrörliga konsumtionsvaror

Vårt produktutbud

Ta en titt på hela vårt sortiment av truckar som inkluderar skjutstativtruckar, staplare, smalgångs- och motviktstruckar, lyftvagnar, låglyftare och automatiska truckar.

Våra truckar

Ta bort allt