Plocktruck för lätt last

Plocktruck för lätt last med en plockhöjd på upp till 2800 mm. Trucken är lämpliga i trånga utrymmen.

Ta bort allt