Plocktruck för mellannivå

Plocktruckar för mellannivå med en plockhöjd upp till 3400 mm och höjbara gafllar.

Ta bort allt