Hur kan automatiserade truckar optimera ditt lager?

Oavsett om du är logistikleverantör eller arbetar i produktion, kan automatisering av vissa processer addera en ny dimension av produktivitet. Detta kan ske genom att automatisera processer för daglig lasthantering; eller en fullständig systemkonvertering för stora operationer.

Automatisering i olika sektioner

Oavsett storlek eller typ av företag ger automatisering ett mervärde. Tänk på all repetitiv materialhantering som pågår på ditt lager. Automatisering kan genomföras i följande olika avsnitt.

Blockstapling

Blockstapling för kompakt lagerhållning. 

Höghöjdslager

Lagring och hämtning av gods på hög höjd. 

Hantering av små gods

För horisontell transport upp till 0,5 ton

Kompakt lagerhållning

Pallhantering i ställage. 

Ta bort allt